Taśma Scapa 2708

Scapa 2708 Bardzo mocna i wytrzymała samoprzylepna taśma PCV

OPIS

Scapa 2708 jest bardzo mocną, grubą,  antykorozyjną, samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,25mm. Taśma łączy w sobie wysoką elastyczność i odporność mechaniczną zewnętrznej powłoki z wysokiej klasy PCV oraz wysoką lepność agresywnej i antykorozyjnej warstwy kleju kauczowego. Zaprojektowana jako optymalna ochrona antykorozyjna i bardzo wytrzymała izolacja elektryczna i mechaniczna dla wszystkich instalacji podziemnych i naziemnych.

ZASTOSOWANIE

 • Najmocniejsza, antykorozyjna taśma ochronna instalacji  – duktów, rurociągów
 • Podstawowa izolacja elektryczna
 • Ochrona kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia
 • Do profesjonalnych zastosowań w telekomunikacji i energetyce

ZALETY PRODUKTU

 • Doskonała odporność na otarcia, korozję i wilgoć
 • Wysoka wytrzymałość dielektryczna i mechaniczna (wyższa od taśmy Scapa 2705)
 • Wysoka uniwersalność
 • Wykonanie przyjazne dla środowiska
 • Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS)
 • Odporność temperaturowa do +70 oC

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość mm 0.25 CEI EN 60454
Siła zrywająca N/cm 44 CEI EN 60454
Wydłużenie do zerwania % 200 CEI EN 60454
Przyczepność do stali N/cm 1.5 CEI EN 60454
Przyczepność do nawierzchni N/cm 1.5 CEI EN 60454
Wytrzymałość dielektryczna kV/mm 40 CEI EN 60454
Palność Samogasnąca CEI EN 60454

STANDARDOWE ROZMIARY

 • Długość rolki: 33m
 • Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 50mm, 75mm
 • Rdzeń: 38mm
 • Oznakowanie: Scapa 
 • Pakowanie: foliowane rolki z etykietą luzem w kartonach
 • Kolory: czarny

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. 

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10ºC a +25ºC. 

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciągiem dla uzyskania optymalnej przyczepności. Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciągiem. Dla uniknięcia samoodwijania się naklejonej taśmy należy końcówkę taśmy odciąć od rolki i nakleić bez naciągu (nie zrywać).

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.

Jeśli taśma 2708 jest używana jako taśma antykorozyjna do rur należy wcześniej na rury nałożyć odpowiednią powłokę gruntującą. Nieregularne powierzchnie zalecamy wcześniej zabezpieczyć taśmą butylową lub samowulkanizującą.