Taśma Scapa 2763A

Taśma Scapa 2763A izolacyjna, klasa temperaturowa T2

OPIS

Scapa 2763A jest wysokiej jakości samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,11mm z agresywnym klejem kauczukowym. Zaprojektowana do użytku tam, gdzie wymagane jest stosowanie cienkiej i elastycznej izolacji o odporności temperaturowej klasa T2 (+105oC)

ZASTOSOWANIE

 • Do wiązkowania przewodów w przemyśle samochodowym, RTV i AGD
 • Do ręcznego izolowania
 • Zastosowania przemysłowe

ZALETY PRODUKTU

 • Wysoka elastyczność
 • Brak celofanu/etykiety na rolce i starter (podklejenie początku zwoju) do natychmiastowego rozpoczęcia pracy
 • Łatwe i lekkie odwijanie
 • Wygodne ręczne owijanie
 • Samogasnąca na przewodach
 • Wykonanie przyjazne dla środowiska
 • Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV)
 • Szeroki zakres odporności temperaturowej od -30 do +105 oC 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

   Jednostka  Wartość nominalna  Metoda testu
Grubość mm 0.11 AFERA 5006
Siła zrywająca N/cm 25 AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania % 180 AFERA 5004
Przyczepność do stali N/cm 1.5 AFERA 5001
Przyczepność do swojej powierzchni N/cm 1.5 AFERA 5001
Odporność na płomienie B 

samogasnąca

RENAULT/PSA

STANDARDOWE ROZMIARY

 • Długość rolki: 33m
 • Szerokość rolki: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm
 • Rdzeń: 38mm tekturowy z logo Scapa
 • Oznakowanie: Scapa
 • Pakowanie: foliowane w wieżyczkach zbiorczych/dropsach ustawione w kartonach
 • Kolory: czarny, żółty

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. 

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +5ºC a +25ºC. 

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciągiem dla uzyskania optymalnej przyczepności. Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciągiem. Dla uniknięcia samoodwijania się naklejonej taśmy należy końcówkę taśmy odciąć od rolki i nakleić bez naciągu (nie zrywać).

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.