Taśma BHP Scapa 2724

Scapa 2724 Samoprzylepna znakująca, ostrzegawcza taśma PCV

OPIS

Scapa 2724 jest profesjonalną, bardzo mocną taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,16mm z agresywnym klejem kauczukowym. Taśma łączy w sobie wysoką odporność mechaniczną, łatwą przerywalność poprzeczną i odporność na ścieranie z doskonałym przyleganiem. Dostępna w formie dwukolorowej taśmy w skośne pasy.

ZASTOSOWANIE

 • Oznaczanie miejsc niebezpiecznych zgodnie z przepisami BHP – wysokie progi, niskie nadproża, niebezpieczne krawędzie, itp. (żółto-czarna)
 • Oznaczanie miejsc niebezpiecznych, niedostępnych lub z ograniczonym dostępem oraz miejsc przechowywania sprzętu p.poż (czerwono-biała)

ZALETY PRODUKTU

 • Doskonała odporność na ścieranie, korozję i wilgoć
 • Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych (pomieszczeń halowych) i zewnętrznych
 • Doskonałe przyleganie do podłoża
 • Łatwa przerywalność poprzeczna
 • Wysoka uniwersalność
 • Wykonanie przyjazne dla środowiska
 • Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE (RoHS) 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna Metoda testu
Grubość mm 0.16 CEI EN 60454
Siła zrywająca N/cm 25 CEI EN 60454
Wydłużenie do zerwania % 150 CEI EN 60454
Przyczepność do stali N/cm 1.5 CEI EN 60454
Przyczepność do nawierzchni N/cm 1.5 CEI EN 60454

STANDARDOWE ROZMIARY

 • Długość rolki: 33m
 • Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm
 • Rdzeń: 76mm
 • Oznakowanie: Scapa 
 • Pakowanie: foliowane rolki z etykietą luzem w kartonach
 • Kolory: żółto-czarna, czerwono-biała

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. 

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10ºC a +25ºC. 

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepności i uniknięcia zmarszczeń. Należy unikać naciągania taśmy podczas naklejania. 

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych luźnych 

zanieczyszczeń.